Върнато за ново обсъждане решение №244 от 24.09.2020 г. на Общински съвет Казанлък

Върнато за ново обсъждане решение №244 от 24.09.2020 г. на Общински съвет Казанлък
Създадена: 2020-10-13 06:41:09
Обновена: 2021-09-22 06:13:11