Започна процедура по отчуждаване на части от имоти, за изграждане на обект: „Път I-5 „Летище Стара Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10.

Започна процедура по отчуждаване на части от имоти, за изграждане на обект: „Път I-5 „Летище Стара Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

      Областният управител на област Стара Загора, на основание чл. 34а, ал.3 от Закона за държавната собственост, съобщава на заинтересованите страни, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на обект: „Път I-5 „Летище Стара Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10. Инвеститор на обекта е Агенция „Пътна инфраструктура“.  Имотите са в землището на с. Загоре, община Стара Загора, област Стара Загора.

     С изграждането на пътен възел „Стара Загора“ по проект за АМ „Тракия“ в участъка Стара Загора – Нова Загора и предвижданията на проектното решение за уширение съществуващото трасе на път I-5, в участъка от Летище „Стара Загора“ до АМ „Тракия“ се засяга инженерна инфраструктура – нов напоителен канал 12-Г-10, за който се налага реконструкция.

       Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

      Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на област Стара Загора, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл.34в, ал.2 от Закона за държавната собственост.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

Създадена: 2015-11-26 22:00:00
Променена: 2020-06-02 10:50:55