Започна процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти във връзка с изграждане на обект „Път III – 5004 ” Обход на град Габрово”

Започна процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти във връзка с изграждане на обект „Път III – 5004 ” Обход на град Габрово”

    Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал.3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път III – 5004 ”Обход на град Габрово” от км 0+000 до км 31+000, трети етап от км 10+ 940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48”.

    С Решение №325/19.05.2011 г. на Министерския съвет републикански път „Обходен път на град Габрово от км 0+000 до км 31+ 000” е обявен за обект с национално значение, на основание §5, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект на основание §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

    Имотите - частна собственост, подлежащи на отчуждаване се намират в землището на град Габрово; кв. Смирненски и кв. Етъра, град Габрово, община Габрово, област Габрово и в землището на град Шипка, община Казанлък, област Стара Загора.

    Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имотите - частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура".

    С реализирането на проекта се цели извеждане на транзитното движение извън град Габрово, облекчаване на транспортната комуникация между Северна и Южна България и осигуряване на транзитния трафик по Общоевропейски транспортен коридор  № IX  в границите на Република България.

Създадена: 2015-02-01 22:00:00
Променена: 2020-06-02 12:10:05