Започва процедура по принудително отчуждаване на имот с идентификатор 57323.124.67 – частна собственост, за държавна нужда, намиращ се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, необходим за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ – обект 2

Започва процедура по принудително отчуждаване на имот с идентификатор 57323.124.67 – частна собственост, за държавна нужда, намиращ се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, необходим за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ – обект 2
Създадена: 23.05.2023 07:16
Обновена: 18.07.2024 20:45