Заповед АК-02-ЗД-37 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Опан за 2019 г.

Заповед АК-02-ЗД-37 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Опан  за 2019 г.
Създадена: 05.11.2019 12:22
Обновена: 23.09.2023 14:13