Заповед №ДС-ЗД-103 от 25.08.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на СОС 35167.505.114.2.26, гр. Казанлък, ул. „Илинден“ бл. 14, вх. Б, ет. 1, ап. 26

Заповед №ДС-ЗД-103 от 25.08.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на СОС 35167.505.114.2.26, гр. Казанлък, ул. „Илинден“ бл. 14, вх. Б, ет. 1, ап. 26
Създадена: 05.09.2023 14:28
Обновена: 18.07.2024 20:59