Заповед №ДС-ЗД-12/14.02.2023 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местности: „Подстанцията” („Големия чардак“, „Сечена могила“); „Под паметника” (Асенов трап-Асанов трап) и Халваджийски кладенец – Халваджи бунар, „Юнаците“ („Братовото“ – „Бобоолу“, „Сечена могила“), находящи се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-12/14.02.2023 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местности: „Подстанцията” („Големия чардак“, „Сечена могила“); „Под паметника” (Асенов трап-Асанов трап) и Халваджийски кладенец – Халваджи бунар, „Юнаците“ („Братовото“ – „Бобоолу“, „Сечена могила“), находящи се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора
Създадена: 15.02.2023 08:41
Обновена: 18.07.2024 19:27