Заповед №ДС-ЗД-125/12.10.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност „Абаята“ находяща се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък

Заповед №ДС-ЗД-125/12.10.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност „Абаята“ находяща се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък
Създадена: 2021-10-25 13:59:22
Обновена: 2022-05-26 20:30:28