Заповед №ДС-ЗД-139/10.11.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност: „Под паметника” (Стаев трап), находяща се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-139/10.11.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност: „Под паметника” (Стаев трап), находяща се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора
Създадена: 2021-11-19 15:03:03
Обновена: 2022-05-26 21:13:58