Заповед №ДС-ЗД-98 от 23.08.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на ПИ 81414.502.3931, гр. Чирпан

Заповед №ДС-ЗД-98 от 23.08.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на ПИ 81414.502.3931, гр. Чирпан
Създадена: 25.08.2023 08:27
Обновена: 17.06.2024 23:47