Заповед на Областния управител за определяне на спечелил търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ЮИДП гр. Сливен, находящ се в с. Борилово, община Стара Загора

Заповед на Областния управител за определяне на спечелил търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ЮИДП гр. Сливен, находящ се в с. Борилово, община Стара Загора

Заповед за определяне на спечелил търг в с. Борилово

Създадена: 2020-07-30 11:10:19
Променена: 2020-09-25 14:27:50