Заповед на Областния управител за определяне на спечелил търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ЮИДП гр. Сливен, находящ се в с. Борущица, община Стара Загора

Заповед на Областния управител за определяне на спечелил търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ЮИДП гр. Сливен, находящ се в с. Борущица, община Стара Загора

Заповед за определяне на спечелил търг в с. Борущица

Създадена: 2020-07-30 11:12:26
Променена: 2020-08-05 23:22:19