Заповед на Регионална здравна инспекция, с която се отмeня временно ограничаване на придвижването на граждани на територията на област Стара Загора

Заповед на Регионална здравна инспекция, с която се отмeня временно ограничаване на придвижването на граждани на територията на област Стара Загора

 

Създадена: 2020-04-08 06:35:02
Променена: 2020-08-13 00:42:27