Заповед на Регионална здравна инспекция, относно временно ограничаване на придвижването на граждани на територията на област Стара Загора

Заповед на Регионална здравна инспекция, относно временно ограничаване на придвижването на граждани на територията на област Стара Загора

Създадена: 2020-04-01 14:16:04
Променена: 2020-08-05 22:15:58