Заповед № РД-01-236 от 24.04.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев