Заповед № РД-01-87/16.03.2021 г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора