Заповед № РД-05-271 от 17.12.2019 г. на Регионална дирекция по горите - Стара Загора във връзка с първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине на територията на землището на село Ясеново, община Казанлък, Област Стара Загора

Заповед № РД-05-271 от 17.12.2019 г. на Регионална дирекция   по  горите  -  Стара  Загора във връзка с  първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине на територията на землището на село Ясеново, община Казанлък, Област Стара Загора

Заповед № РД-05-271 от 17.12.2019 г. на Регионална дирекция   по  горите  -  Стара  Загора във връзка с  първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине на територията на землището на село Ясеново, община Казанлък, Област Стара Загора

Създадена: 2019-12-19 10:04:38
Променена: 2021-07-25 18:10:04