Заповед № РД-05-271 от 17.12.2019 г. на Регионална дирекция по горите - Стара Загора във връзка с първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине на територията на землището на село Ясеново, община Казанлък, Област Стара Загора