Заповед № РД-ЗД-11 от 13.03.2020 г. относно мерките за недопускане и ограничаване разпространението на COVID – 19 в Областна администрация Стара Загора

Заповед № РД-ЗД-11 от 13.03.2020 г. относно мерките за недопускане и ограничаване разпространението на COVID – 19 в Областна администрация Стара Загора

 

Създадена: 2020-03-13 08:40:18
Променена: 2020-08-05 23:12:17