Заповед № РД49-1 от 04.01.2022 г. на Министъра на земеделието относно определяне на цена за компесационно залесяване, съгласно чл. 86, ал. 5 и 6 от Закона за горите