Заповед за определяне на спечелил електронен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 06848.12.279 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък с площ 4747 кв. м

Заповед за определяне на спечелил електронен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 06848.12.279 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък с площ 4747 кв. м
Създадена: 14.12.2022 13:15
Обновена: 18.07.2024 20:56