Заповед за определяне на спечелил електронен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 06848.12.281 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък с площ 601 кв. м

Заповед за определяне на спечелил електронен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 06848.12.281 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък с площ 601 кв. м
Създадена: 14.12.2022 13:14
Обновена: 17.06.2024 22:09