Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 02.03.2020 г. до 30.11.2020 г.

Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 02.03.2020 г. до 30.11.2020 г.
Създадена: 05.03.2020 20:01
Обновена: 18.07.2024 21:16