Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 22.03.2021 г. до 30.11.2021 г.

Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 22.03.2021 г. до 30.11.2021 г.
Създадена: 22.03.2021 07:57
Обновена: 17.06.2024 22:56