Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора за периода от 10.03.2023 г. до 30.11.2023 г.

Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора за периода от 10.03.2023 г. до 30.11.2023 г.
Създадена: 13.03.2023 09:55
Обновена: 23.09.2023 14:07