Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора за периода от 28.03.2022 г. до 30.11.2022 г.

Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора за периода от 28.03.2022 г. до 30.11.2022 г.
Създадена: 23.03.2022 14:26
Обновена: 23.09.2023 13:50