Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора за периода от 28.03.2022 г. до 30.11.2022 г.

Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора за периода от 28.03.2022 г. до 30.11.2022 г.
Създадена: 23.03.2022 14:26
Обновена: 18.07.2024 20:08