Административен контрол

10.06.2019
Върнато за ново обсъждане решение № 2282 от 25.04.2019 на Общински съвет Стара Загора
15.04.2019
Оспорено решение на Общински съвет Казанлък № 997 от 28.03.2019 г.
13.02.2019
Оспорено решение на Общински съвет Мъглиж № 604 от 24.01.2019 г.
18.01.2019
Оспорено решение №357 от 27.12.2018 г. на Общински съвет Николаево
18.01.2019
Оспорено решение №1990 от 18.12.2018 г. на Общински съвет Стара Загора
28.12.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 1990 от 18.12.2018 г. на Общински съвет Стара Загора
28.12.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 520 от 30.11.2018 г. на Общински съвет Гълъбово
28.12.2018
Оспорено решение № 445 от 08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан
28.12.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 445 от 08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан
19.09.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 847 от 05.09.2018 г. на Общински съвет Раднево
19.09.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 846 от 05.09.2018 г. на Общински съвет Раднево
19.09.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 845 от 05.09.2018 г. на Общински съвет Раднево