Административен контрол

11.04.2018
Заповед АК-01-ЗД-90 от 10.04.2018 г. за връщане на Решение 731 от 29.03.2018 г. на Общински съвет Раднево
11.04.2018
Заповед АК-01-ЗД-59 от 09.03.2018 г. за връщане на Решение 367 от 27.02.2018 г. на ОбС Чирпан
15.01.2018
Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Опан по Протокол №25
19.12.2017
Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан (276)
19.12.2017
Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево (200)
19.12.2017
Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево (199)
13.11.2017
Заповед № АК-01-ЗД-336 от 09.11.2017 г. за връщане на Решение №617/26.10.2017 г. на Общински съвет Раднево
13.11.2017
Заповед № АК-01-ЗД-331 от 07.11.2017 г. за Оспорване на Решение №335 / 03.10.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови
18.10.2017
Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково (316)
18.10.2017
Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови (335)
16.10.2017
Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора (1115)
12.10.2017
Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан (248)