Административен контрол

16.04.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №96 от 28.03.2024 г. на Общински съвет Раднево
16.04.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №92 от 28.03.2024 г. на Общински съвет Раднево
15.03.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №188/29.02.2024 г. на Общински съвет Стара Загора
29.02.2024
Върнати за ново обсъждане Решение №68 по т.2 и Решение №69 на Общински съвет Мъглиж
04.01.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №14/22.12.2023 г. на Общински съвет Казанлък
04.01.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №43/20.12.2023 г., в частта му по т.2 на Общински съвет Мъглиж
03.01.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №12/30.11.2023 г. на Общински съвет Братя Даскалови
03.01.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №11/30.11.2023 г. на Общински съвет Братя Даскалови
17.11.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №610/12.10.2023 г. на Общински съвет Гълъбово
17.11.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №611/12.10.2023 г. на Общински съвет Гълъбово
17.11.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №612/12.10.2023 г. на Общински съвет Гълъбово
17.11.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №613/12.10.2023 г. на Общински съвет Гълъбово