Административен контрол

13.06.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №724/30.05.2023 г. на Общински съвет Мъглиж
13.06.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №993/25.05.2023 г. на Общински съвет Казанлък
16.05.2023
Върнато за ново обсъждане решение № 874/27.04.2023 г. на Общински съвет Раднево
16.05.2023
Върнато за ново обсъждане решение № 433 от 28.04.2023 г. на Общински съвет Братя Даскалови
21.04.2023
Върнато за ново обсъждане решение №611 от 30.03.2023 г. на Общински съвет Чирпан
21.04.2023
Върнато за ново обсъждане решение №606 от 30.03.2023 г. на Общински съвет Чирпан
21.04.2023
Върнато за ново обсъждане решение №603 от 30.03.2023 г. на Общински съвет Чирпан
21.04.2023
Оспорено решение №376 от 29.03.2023 г. на Общински съвет Опан
27.03.2023
Върнато за ново обсъждане решение №359 от 22.02.2023 г. на Общински съвет Опан
27.03.2023
Върнато за ново обсъждане решение №356 от 22.02.2023 г. на Общински съвет Опан
27.03.2023
Върнато за ново обсъждане решение №354 от 22.02.2023 г. на Общински съвет Опан
27.03.2023
Върнато за ново обсъждане решение №900 от 23.02.2023 г. на Общински съвет Казанлък