Административен контрол

26.05.2022
Оспорено решение № 226 от 30.03.2022 г. на Общински съвет Опан
28.04.2022
Върнато за ново обсъждане решение №437 от 12.04.2022 г. на Общински съвет Чирпан
28.04.2022
Върнато за ново обсъждане решение №643 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Казанлък
27.04.2022
Върнато за ново обсъждане решение №420 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Чирпан
13.04.2022
Върнато решение № 226 от 30.03.2022 г. на Общински съвет Опан
13.04.2022
Върнато решение № 232 от 30.03.2022 г. на Общински съвет Опан
11.03.2022
Оспорено решение №528 от 27.01.2022 г. на Общински съвет Павел баня
11.02.2022
Върнато за ново обсъждане решение №528/27.01.2022 г. на Общински съвет Павел баня
03.12.2021
Върнато за ново обсъждане решение № 502/28.10.2021 г. на Общински съвет Раднево
22.10.2021
Върнато за ново обсъждане решение №445/16.09.2021 г. на Общински съвет Павел баня
13.09.2021
Оспорено решение №316 от 29.07.2021 на Общински съвет Чирпан
13.09.2021
Върнато за ново обсъждане решение №316 от 29.07.2021 на Общински съвет Чирпан