Административен контрол

21.07.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №557/30.06.2023 г. на Общински съвет Гурково
21.07.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №551/30.06.2023 г. на Общински съвет Гурково
18.07.2023
Върнато за ново обсъждане на Решение №470/29.06.2023 г. на Общински съвет Николаево
18.07.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №742/29.06.2023 г. на Общински съвет Мъглиж
13.06.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №724/30.05.2023 г. на Общински съвет Мъглиж
13.06.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №993/25.05.2023 г. на Общински съвет Казанлък
16.05.2023
Върнато за ново обсъждане решение № 874/27.04.2023 г. на Общински съвет Раднево
16.05.2023
Върнато за ново обсъждане решение № 433 от 28.04.2023 г. на Общински съвет Братя Даскалови
21.04.2023
Върнато за ново обсъждане решение №611 от 30.03.2023 г. на Общински съвет Чирпан
21.04.2023
Върнато за ново обсъждане решение №606 от 30.03.2023 г. на Общински съвет Чирпан
21.04.2023
Върнато за ново обсъждане решение №603 от 30.03.2023 г. на Общински съвет Чирпан
21.04.2023
Оспорено решение №376 от 29.03.2023 г. на Общински съвет Опан