Административен контрол

30.06.2021
Върнато за ново обсъждане решение №407 от 17.06.2021 г. на Общински съвет Раднево
14.06.2021
Върнато за ново обсъждане решение № 201 от 31.05.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови
14.06.2021
Оспорено решение №1037 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
10.06.2021
Върнато за ново обсъждане решение №1012 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
10.06.2021
Върнато за ново обсъждане решение №274 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж
10.06.2021
Върнато за ново обсъждане решение №277 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж
21.05.2021
Върнато за ново обсъждане решение №251 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково
21.05.2021
Върнато за ново обсъждане решение №248 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково
21.05.2021
Върнато за ново обсъждане решение №972 от 12.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
19.04.2021
Върнато за ново обсъждане решение №259 от 31.03.2021 г. на Общински съвет Чирпан
11.01.2021
Върнато за ново обсъждане решение №226 от 22.12.2020 г. на Общински съвет Чирпан
11.01.2021
Върнато за ново обсъждане решение №304 от 26.11.2020 г. на Общински съвет Казанлък