Административен контрол

27.03.2023
Върнато за ново обсъждане решение №359 от 22.02.2023 г. на Общински съвет Опан
27.03.2023
Върнато за ново обсъждане решение №356 от 22.02.2023 г. на Общински съвет Опан
27.03.2023
Върнато за ново обсъждане решение №354 от 22.02.2023 г. на Общински съвет Опан
27.03.2023
Върнато за ново обсъждане решение №900 от 23.02.2023 г. на Общински съвет Казанлък
15.02.2023
Върнато за ново обсъждане решение №572 от 31.01.2023 г. на Общински съвет Чирпан
09.12.2022
Върнато за ново обсъждане решение №828 от 24.11.2022 г. на Общински съвет Казанлък
05.12.2022
Върнато решение № 319 от 17.11.2022 г. на Общински съвет Опан
05.12.2022
Върнато решение № 317 от 17.11.2022 г. на Общински съвет Опан
16.11.2022
Върнато за ново обсъждане решение №419 от 26.10.2022 г. на Общински съвет Гълъбово
16.11.2022
Върнато за ново обсъждане решение №383 от 28.09.2022 г. на Общински съвет Гълъбово
16.11.2022
Върнато за ново обсъждане решение №382 от 28.09.2022 г. на Общински съвет Гълъбово
16.11.2022
Върнато за ново обсъждане решение №452 от 28.10.2021 г. на Общински съвет Гурково