Административен контрол

23.10.2020
Върнато за ново обсъждане решение №172 от 30.09.2020 г. на Общински съвет Чирпан
23.10.2020
Върнато решение № 108 от 30.09.2020 г. на Общински съвет Опан
13.10.2020
Върнато за ново обсъждане решение № 118 от 29.09.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови
13.10.2020
Върнато за ново обсъждане решение №244 от 24.09.2020 г. на Общински съвет Казанлък
29.09.2020
Оспорено решение № 84 от 19.08.2020 г. на Общински съвет Опан
16.09.2020
Върнато решение № 84 от 19.08.2020 г. на Общински съвет Опан
16.09.2020
Върнато за ново обсъждане решение №197 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Раднево
10.06.2020
Оспорено решение № 64 от 29.04.2020 г. на Общински съвет Опан
26.05.2020
Върнато за ново обсъждане решение №64 от 29.04.2020 г. на Общински съвет Oпан
10.04.2020
Върнато за ново обсъждане решение №91 от 26.03.2020 г. на Общински съвет Чирпан
13.02.2020
Върнато за ново обсъждане решение №46 от 29.01.2020 г. на Общински съвет Oпан
13.02.2020
Върнато за ново обсъждане решение №45 от 29.01.2020 г. на Общински съвет Oпан