Административен контрол

03.12.2021
Върнато за ново обсъждане решение № 502/28.10.2021 г. на Общински съвет Раднево
22.10.2021
Върнато за ново обсъждане решение №445/16.09.2021 г. на Общински съвет Павел баня
13.09.2021
Оспорено решение №316 от 29.07.2021 на Общински съвет Чирпан
13.09.2021
Върнато за ново обсъждане решение №316 от 29.07.2021 на Общински съвет Чирпан
30.06.2021
Върнато за ново обсъждане решение №407 от 17.06.2021 г. на Общински съвет Раднево
14.06.2021
Върнато за ново обсъждане решение № 201 от 31.05.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови
14.06.2021
Оспорено решение №1037 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
10.06.2021
Върнато за ново обсъждане решение №1012 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
10.06.2021
Върнато за ново обсъждане решение №274 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж
10.06.2021
Върнато за ново обсъждане решение №277 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж
21.05.2021
Върнато за ново обсъждане решение №251 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково
21.05.2021
Върнато за ново обсъждане решение №248 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково