Административен контрол

12.02.2020
Върнато за ново обсъждане решение №109 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора
12.02.2020
Върнато за ново обсъждане решение №108 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора
23.08.2019
Върнатo за ново обсъждане решениe № 659 от 12.08.2019 г на Общински съвет Гълъбово
01.08.2019
Върнати за ново обсъждане решения № №1051 и 1052 от 27.06.2019 на Общински съвет Раднево
17.06.2019
Върнати за ново обсъждане решения № №615, 616, 617, 618, 619, 620 и 621 от 31.05.2019 на Общински съвет Гълъбово
17.06.2019
Върнатo за ново обсъждане решениe № 1073 от 28.05.2019 г на Общински съвет Казанлък
11.06.2019
Върнати за ново обсъждане решения № №1036 и 1037 от 30.05.2019 на Общински съвет Раднево
10.06.2019
Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора № 2282 от 25.04.2019 г.
10.06.2019
Върнато за ново обсъждане решение № 2282 от 25.04.2019 на Общински съвет Стара Загора
15.04.2019
Оспорено решение на Общински съвет Казанлък № 997 от 28.03.2019 г.
13.02.2019
Оспорено решение на Общински съвет Мъглиж № 604 от 24.01.2019 г.
18.01.2019
Оспорено решение №357 от 27.12.2018 г. на Общински съвет Николаево