Административен контрол

21.05.2021
Върнато за ново обсъждане решение №972 от 12.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
19.04.2021
Върнато за ново обсъждане решение №259 от 31.03.2021 г. на Общински съвет Чирпан
11.01.2021
Върнато за ново обсъждане решение №226 от 22.12.2020 г. на Общински съвет Чирпан
11.01.2021
Върнато за ново обсъждане решение №304 от 26.11.2020 г. на Общински съвет Казанлък
23.10.2020
Върнато за ново обсъждане решение №172 от 30.09.2020 г. на Общински съвет Чирпан
23.10.2020
Върнато решение № 108 от 30.09.2020 г. на Общински съвет Опан
13.10.2020
Върнато за ново обсъждане решение № 118 от 29.09.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови
13.10.2020
Върнато за ново обсъждане решение №244 от 24.09.2020 г. на Общински съвет Казанлък
29.09.2020
Оспорено решение № 84 от 19.08.2020 г. на Общински съвет Опан
16.09.2020
Върнато решение № 84 от 19.08.2020 г. на Общински съвет Опан
16.09.2020
Върнато за ново обсъждане решение №197 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Раднево
10.06.2020
Оспорено решение № 64 от 29.04.2020 г. на Общински съвет Опан