Административен контрол

18.01.2019
Оспорено решение №1990 от 18.12.2018 г. на Общински съвет Стара Загора
28.12.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 1990 от 18.12.2018 г. на Общински съвет Стара Загора
28.12.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 520 от 30.11.2018 г. на Общински съвет Гълъбово
28.12.2018
Оспорено решение № 445 от 08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан
28.12.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 445 от 08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан
19.09.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 847 от 05.09.2018 г. на Общински съвет Раднево
19.09.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 846 от 05.09.2018 г. на Общински съвет Раднево
19.09.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 845 от 05.09.2018 г. на Общински съвет Раднево
12.09.2018
Оспорено решение №446 от 26.07.2018 г. на Общински съвет Гурково
12.09.2018
Върнато за ново обсъждане решение №733 от 30.08.2018 г. на Общински съвет Павел Баня
14.08.2018
Върнато за ново обсъждане решение №446 от 26.07.2018 г. на Общински съвет Гурково
13.08.2018
Оспорено решение на Общински съвет Николаево № 302 от 27.06.2018 г