Административен контрол

13.08.2018
Върнатo за ново обсъждане решениe № 1736 от 26.07.2018 г на Общински съвет Стара Загора
26.07.2018
Върнатo за ново обсъждане решениe № 302 от 27.06.2018 г. на Общински съвет Николаево
24.07.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 436 от 28.06.2018 г. на Общински съвет Гурково
24.07.2018
Върнато за ново обсъждане решение № 427 от 30.05.2018 г. на Общински съвет Гурково
08.06.2018
Заповед №АК-01-ЗД-144 от 07.06.2018 г. за връщане на Решение №443 - 30.05.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови
07.06.2018
Върнати за ново обсъждане решения 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 от 26.04.2018 г. на Общински съвет Николаево
07.06.2018
Оспорено решение на Общински съвет Казанлък 746 от 26.04.2018 г.
07.06.2018
Оспорено решение на Общински съвет Казанлък 745 от 26.04.2018 г.
11.04.2018
Заповед АК-01-ЗД-90 от 10.04.2018 г. за връщане на Решение 731 от 29.03.2018 г. на Общински съвет Раднево
11.04.2018
Заповед АК-01-ЗД-59 от 09.03.2018 г. за връщане на Решение 367 от 27.02.2018 г. на ОбС Чирпан
15.01.2018
Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Опан по Протокол №25
19.12.2017
Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан (276)