Обявления

2018-06-05
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Христо Лесов
2018-04-17
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Иван Желев Иванов
2018-04-12
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-РИ НАЦИНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД „ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА“, 2018 г. 27 МАЙ – 02 ЮНИ 2018 г.
2018-03-29
Заповед №ДС-ЗД-78/28.03.2018 за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-03-13
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Тихомир Дичев Желев
2018-02-21
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп до информация
2018-02-21
Областна здравна карта
2018-02-13
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
2018-02-08
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-жа Веселина Димитрова Данева
2018-02-05
Започва проучване за потребностите от работна сила в Старозагорска област
2018-01-26
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
2018-01-16
Заповед №ДС-ЗД-12/16.01.2018 г. за одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.