ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНО УТОЧНЯВАНЕ /АНКЕТИРАНЕ/ НА ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА И СЕЛО ПРЯПОРЕЦ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНО УТОЧНЯВАНЕ /АНКЕТИРАНЕ/ НА ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА И СЕЛО ПРЯПОРЕЦ
Създадена: 09.08.2019 09:00
Обновена: 05.03.2024 03:04