Новосформираната Областна комисия по образование и наука проведе първото си заседание

Създадена: 30.05.2022 11:54
Обновена: 24.09.2023 20:43