Новосформираната Областна комисия по образование и наука проведе първото си заседание

Създадена: 2022-05-30 11:54:56
Обновена: 2022-09-25 14:54:31