Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители

Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти  –  държавна собственост от лицензирани оценители
Създадена: 04.02.2019 08:29
Обновена: 09.12.2023 01:40