Обявление за отчуждаване на частни имоти за реализиране на обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас“, Фаза 2“ на територията на община Братя Даскалови, област Стара Загора

Обявление за отчуждаване на частни имоти за реализиране на обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас“, Фаза 2“ на територията на община Братя Даскалови, област Стара Загора
Създадена: 2022-01-27 09:33:03
Обновена: 2022-12-10 11:01:50