Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост

Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти  –  държавна собственост
Създадена: 19.02.2019 14:34
Обновена: 05.03.2024 03:01