Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост

Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти  –  държавна собственост
Създадена: 2019-02-19 14:34:16
Обновена: 2023-01-29 17:55:24