Оспорено решение №1037 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора

Оспорено решение №1037 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
Създадена: 14.06.2021 09:48
Обновена: 17.06.2024 23:43