Оспорено Решение №1084/28.09.2023 г. на Общински съвет Казанлък

Оспорено Решение №1084/28.09.2023 г. на Общински съвет Казанлък
Създадена: 17.11.2023 09:06
Обновена: 09.12.2023 01:44