Оспорено Решение №2662/27.07.2023 г. на Общински съвет Стара Загора

Оспорено Решение №2662/27.07.2023 г. на Общински съвет Стара Загора
Създадена: 04.09.2023 07:26
Обновена: 20.05.2024 00:27