МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА