Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост

Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
Създадена: 08.03.2023 13:52
Обновена: 07.12.2023 18:32