Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост

Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
Създадена: 2022-03-02 15:54:03
Обновена: 2023-01-29 03:59:49