Покана за консултации за състава на РИК Стара Загора