Списък на имотите - частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Стара Загора с данъчна оценка под 10 000 лв.

Създадена: 2017-09-25 09:01:39
Обновена: 2022-10-02 22:36:39