Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Братя Даскалови и община Стара Загора, област Стара Загора.

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Братя Даскалови  и община Стара Загора, област Стара Загора.
Създадена: 2020-10-14 13:55:49
Обновена: 2021-09-22 04:54:06