Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб