Списък на имотите - частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Стара Загора с данъчна оценка над 10 000 лв.

Създадена: 2016-08-03 21:00:00
Обновена: 2022-08-10 19:40:42